22/06/2020 Més desallotjaments als apartaments Don Pepe

Avui començarà el desallotjament d’una altra escala d’habitatges dels apartaments Don Pepe. Una decisió que ha pres l’Ajuntament de Sant Josep després d’apuntalar l’edifici i d’haver comprovat el mal estat en què es troba l’estructura. D’altra banda, el tresorer de l’Ajuntament de Sant Josep ha presentat la seva dimissió després de destapar-se que va exercir com a administrador d’aquests habitatges.