01/10/2020 Reclamen una educadora de suport a Can Nebot

L’AMIPA de l’escoleta de Can Nebot reclama al Govern balear que cobreixi la plaça d’una educadora de suport que està vacant des del dia 21 de setembre. Segons els consta, fins el proper 13 d’octubre no està prevista la seva substitució. Una situació que des del seu punt de vista repercuteix negativament en el dia a dia del centre infantil.