19/01/2021 Baixen els residus però també el reciclatge

La paràlisi econòmica ha fet disminuir la generació de residus a l’illa d’Eivissa, concretament un 25 per cent, però també ho ha fet el percentatge de reciclatge. Aquesta és una de les conclusions que es recullen a la memòria de gestió ambiental del Consell d’Eivissa durant l’any 2020, on destaquen altres actuacions com la posada en marxa de l’àrea ambiental de Ca na Putxa.