03/02/2021 Les Illes Balears continuen “donant vida”

Un transplantament de fetge va donar una segona oportunitat a Lluís. Però a més, ell mateix va poder donar el seu propi fetge a una altra persona. Aquesta és només una de les tantes històries amb final feliç que es poden contar gràcies a la donació d’òrgans. Les Illes Balears continuen registrant xifres molt positives. De fet, els hospitals públics van assolir l’any passat les 45 donacions i els 143 òrgans trasplantats.