03/03/2021 Innovar per estalviar aigua i fertilitzants

El grup d’acció local leader ha presentat un assaig per reduïr les necessitats d’aigua i fertilitzants en diferentes cultius. La idea és instal.lar un sistema de panells 100% orgànics en plantacions de cultius tradicionals i alternatius i estudiar si el sistema s’adapta bé a les condicions de l’illa d’Eivissa.