30/03/2021 Gent major amb molta marxa

La gent major ha set un dels sectors poblacionals més vulnerables durant la pandèmia. Per tal de millorar el seu benestar i estimular les seves capacitats físiques i psicològiques, l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat el programa ‘Gent gran en marxa’. Aquest dimarts, a Vara de Rei, els participants han treballat totes les àrees cerebrals.