14/07/2021 Només sobra una habitació a l’hotel pont

En un dia en què els nous contagis de Covid a les Pitiüses han caigut fins als 79 casos, l’hotel pont a Eivissa està quasi al 100% de la seva ocupació i només queda una habitació lliure. De les 94 persones que hi ha allotjades, un 67% són turistes internacionals, un 27% turistes nacionals i al voltant d’un 6% són residents de l’illa. La incidència acumulada actualment a Eivissa és de 405 casos i a Formentera de 168 casos per cada 100 mil.