21/07/2021 Sant Josep cedeix dos solars per fer habitatges socials

L’ajuntament de Sant Josep cedirà al Govern balear dos solars al barri de Can Burgos, a Sant Jordi, per a la construcció les primeres promocions d’habitatges protegits del municipi i que es dedicaran al lloguer social. Aquesta fórmula permet al llogater pagar un preu en funció de la seva disponibilitat de recursos i sense abonar per damunt d’un 30% dels seus ingressos.