22/07/2021 El Consell cedirà un solar per fer-hi habitatges socials

El Consell d’Eivissa posarà a disposició del Govern balear un solar al barri de s’Hort de sa Fruita, a Vila, per construir-hi una trentena d’habitatges socials. De moment, apart del Consell, només els ajuntaments de Vila i Sant Josep han oferit solars municipals per a la construcció d’HPOS a l’illa d’Eivissa.