03/08/2021 Vila frena la construcció a Cas Mut massa tard

El ple de Vila ha aprovat definitivament la modificació del Pla General que limita l’edificabilitat a la zona de Cas Mut. Amb aquest canvi, l’equip de govern pretén frenar la construcció de més grans xalets en aquest barri. A partir d’ara, les cases no podran superar els 6 metres d’alçada. D’altra banda, el ple també ha aprovat la creació d’un cementiri municipal per a mascotes.