22/09/2021 Una mare aconsegueix tenir el permís de paternitat

Un jutjat d’Eivissa li ha concedit els permisos de maternitat i paternitat a una mare soltera. Aquesta mare de dos bessones, que és infermera, gaudirà de les 8 setmanes addicionals que corresponen pel permís de paternitat; una sentència que s’ha pres per garantir que aquests infants podran gaudir del mateix temps amb la mare que en una família amb dos progenitors.