23/09/2021 Montero promet un mínim de 110 milions pel REB

El Govern i el Ministeri d’Hisenda han signat un acord que dona contingut al règim especial de balears. El Govern rebrà un mínim de 110 milions anuals per compensar el factor d’insularitat. Si el Govern espanyol aconsegueix aprovar els pressupostos de l’any que ve, en 2022 arribaran 183 milions a les illes per aquest concepte, els 110 milions fixos més 73 milions d’euros extra per compensar els sous no pagats des de 2019, que és quan es va aprovar REB.