14/10/2021 Palladium reclama 577 milions de dòlars a Deutsche Bank

Palladium Hotel Group reclama 577 milions de dòlars a l’entitat Deutsche Bank en concepte de danys i perjudicis per les pèrdues que els ha ocasionat la compra de productes derivats de moneda estrangera. L’hotelera propietat de la família Matutes assegura que les pèrdues ocasionades varen ser tan grosses que varen haver de demanar préstecs per cobrir-les.