14/10/2021 Sense conveni de carreteres als pressupostos

El Govern de l’estat no contempla cap partida per al conveni de carreteres. El president del Consell d’Eivissa, en Vicent Marí, creu que haver aconseguit un règim especial per a les Illes Balears no vol dir que es pugui eliminar aquest conveni, del que depenen obres com la reforma del primer cinturó de ronda de vila o l’ampliació de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni.