21/01/2021 El fred no desllueix la festa de Corona