26/01/2022 El Bisbat d’Eivissa no haurà de tornar cap bé

El Bisbat d’Eivissa no haurà de tornar cap dels immobles que va registrar al seu nom entre 1998 i 2005. Segons un llistat del Govern espanyol, l’església Pitiusa va immatricular 38 propietats però el Bisbat diu que només en varen ser 24. Dels 14 bens restants que l’església diu que no haurien de ser en aquest llistat, n’hi ha dos que al Bisbat no li consta que siguin seus.