17/02/2022 Les infraccions en espais ambientals rellevants no prescriuran

Les infraccions en espais de rellevància ambiental no prescriuran mai. Així ho diu l’avantprojecte de llei que modifica la llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que data de 2005. Els infractors, a més, hauran de reparar el dany o les alteracions causades al medi natural.