14/03/2022 Restes d’animals a les clavegueres

L’ajuntament de la ciutat ha obert un expedient sancionador a l’escorxador d’Eivissa per l’abocament de restes animals a la xarxa de clavegueram municipal. Ja és la segona volta que passa en pocs mesos.