14/06/2022 En Pablo vol ser jardiner i no el deixen

En Pablo és un jove de 18 anys que vol ser jardiner però educació no li facilita els recursos que ell necessita per cursar aquests estudis a l’institut Algarb. La conselleria li ofereix fer una FP en cuina però ell insisteix en què li agrada la jardineria. La família ha dut aquest cas davant la justícia.