07/09/2022 79 menors eivissencs han patit abusos sexuals

79 menors eivissencs han admès haver patit un abús sexual, segons l’estudi que ha realitzat el Centre d’Estudis i Prevenció de Conductes Adictives d’Eivissa entre els adolescents. Entre altres dades, l’estudi també revela que de mitjana, els eivissencs perden la virginitat als 13 anys i que, en la meitat de les ocasiones no utilitzen cap mètode anticonceptiu.