27/01 El reportatge: Fitur 2023 – Consell d’Eivissa