28/02/2023 Sa Cadira des majors: Catalina Riera de Can Maiol