01/09/2023 Sa Platja d’es Cavallet reb 13 tortuguetes

Durant aquesta matinada han començat a sortir des ous unes 13 tortuguetes de la varietat Babaua, catalogada i protegida, pel que les autoritats demanen col·laboració als ciutadans per preservar els nius i protegir els animals.