20/11/2023 Augmenten un 38% les denúncies

La Policia Nacional alerta: actualment hi ha 160 dones víctimes de la violència de gènere a Vila que requereixin de la seva protecció. 27 d’elles estan sent ateses pel sistema Viogen en el que participa també la Policia Local. El darrer any ha augmentat un 38% el nombre de denúncies en comparació a 2022. Els agents del cos municipal han rebut 119 avisos del què 32 han estat emesos per testimonis aliens a la víctima.