23/01/2024 Tornen els vessaments i la brutor a Talamanca

Tornen els vessaments i la brutor originada per una obra que ha tornat a ser paralitzada.