05/03/2024 Sa Cadira des Majors: Víctor Juan ‘Víctor de Cas Castellons’