12/03/2024 Sa Cadira des Majors: Eulària Torres ‘Eulària de Can Toni Ribes’