24/04 Tot i l’informe de l’interventor, el Tripartit de Sant Antoni ha abonat l’import totes les factures de 2016

A pesar de que a l’informe es tractava un tema tan delicat com eren les objeccions de de l’interventor de l’Ajuntament de Sant Antoni cap a les més de 40 factures, l’alcalde, Pep Tur “Cires” va dir, en el ple del passat mes de febrer, que aquesta no era qüestió de debat.

24/04 s