25/05/2020 El govern desclassifica 160 hectàrees urbanitzables

El Govern balear ha aprovat avui en un Consell de Govern extraordinari el decret de mesures urgents de protecció territorial que suposarà la desclassificació de 160 hectàrees de sól urbanitzable a l’illa d’Eivissa. A més, també s’ha aprovat una moratòria de llicències en sóls urbans no consolidats fins a finals de l’any 2021. En canvi, no es toca el sól rústic ni a Eivissa ni a Formentera.