11/02 El reportatge: Fitur 2022 (Consell de Formentera)